Skip to main content

Ovoce a zelenina všude, kam se podíváš

Celý týden byl ve znamení ovoce a zeleniny. Předškoláci dokončovali jablíčkovou řadu – učili se tím barevný rytmus, třídili reálné ovoce a zeleninu podle daných kritérií. Děti procvičovaly hrubou a jemnou motoriku modelováním, stříháním a omotáváním. Fixovaly si správné držení tužky. V závěru týdne děti ochutnávaly ovoce a zeleninu, které donesly ze svých zahrádek. Všechny děti si moc pochutnaly a některé se s určitými druhy potravin setkaly poprvé.