Skip to main content

Ukázka práce s dravými ptáky

Ve středu, 30. 9. 2020, se děti z celé MŠ sešly v amfiteátru, aby zhlédly ukázku práce s dravými ptáky. Děti se dozvěděly spoustu nových informací a některé dravé ptáky si mohly i pohladit. VN