Skip to main content

Metoda dobrého startu

By 12. 1. 20205 května, 2020Ohlasy z akcí

Od září minulého roku nově zařadily učitelky MŠ Komenského do vzdělávání ve třídách Metodu dobrého startu (MDS) Jany Sweirkoszové. Jde o terapeutickou metodu, která pomáhá dětem s nerovnoměrným vývojem motorických a psychických funkcí. Součinnost těchto funkcí je důležitá pro výuku trivia (čtení, psaní, počítání) tedy pro úspěšný nástup do ZŠ. Díky MDS lze u předškoláků rychle odhalit vývojové odchylky a současně pravidelným procvičováním tyto odchylky upravit někdy i odstranit.

MDS pracuje s 25 lidovými písněmi, které se učí průběžně všechny děti a předškoláci  pracují jeden den v týdnu s každou písní podrobněji. Podle metodiky se vychází z modelové situace, kdy se děti seznamují s obsahem písně, neobvyklými slovy, pracují se slabikami a písmeny. Informace hledají v knihách,  pomocí internetu (např. během písně „Pásla ovečky“ si děti prohlédly postup zpracování vlny), zkoumají pomocí smyslů (během práce s písní „Běží liška k táboru“ si prohlédly a ohmataly zázvor a ochutnaly připravený zázvorový čaj). V další fázi děti píseň rytmizují, tančí podle ní, tleskají, ťukají, hrají na hudební nástroje tradiční i netradiční, bubnují do látkových pytlíků, cvičí. V poslední, nejnáročnější části metody děti pracují s grafickým vzorcem písně. Ten musejí v rytmu písně obkreslit nejprve prstem, pak tužkou na velkém formátu a pak na menším formátu pracovních listů. Je důležité dodržovat tempo písně, pokud dítě nezvládne obtahovat vzorec současně se slovy, může si melodii „mručet“. Na podobném principu fungují logopedické básničky, schopnost synchronizace pohybu, zvuků a slov je důležitým začátkem pro rozvoj schématu číslo  při  Hejného matematické metodě krokování.

MDS má ještě další přednost a tou je bezesporu její využití v praxi. Autorka Jana Sweirkoszová během svých seminářů  s potěšením připomíná nebývalý zájem pedagogů i rodičů o vybrané a zpracované lidové písně, které mají zpěvné melodie a dokáží propojovat generace. Příkladem takového zpěvného propojení byla i návštěva dětí z MŠ Komenského 11. 12. 2019 v Centru sociálních služeb.  Děti zpívaly 12 oprášených či nově naučených „lidovek“ a babičky a dědečci zpívali s nimi.  Byla to příjemná čtvrthodinka, která přinesla radost dětem i dospělým, přirozeně, klidně, bez jakýchkoli omezujících nároků nebo příprav. Těšíme se na další setkání!

Romana Korbářová