Skip to main content

Novinky ze zahrady

By 28. 10. 20165 května, 2020Ohlasy z akcí

Už na začátku nového školního roku, v úterý 27. 9. 2016, nabídlo město Letovice ve spolupráci s MŠ Komenského zájemcům o přírodní zahrady dva praktické semináře. V areálu přírodní zahrady MŠ se tak sešli i celé rodiny, neboť jeden ze seminářů vyžadoval sílu tatínků a druhý šikovnost maminek. A tak byl založen Štěrkový záhon a dokončena Zahradní pec.

Již v předchozím semináři o zahradní peci se osvědčily jako výborní pomocníci děti, které hlínu se slámou šlapaly opravu pečlivě a svědomitě. Nyní některé přišly s maminkami znovu a se stejnou soustředěností prosívaly suchou hlínu různých odstínů, aby si připravily základní prášek pro hliněnou barvu. Maminky zatím poslouchaly přednášku Mgr. Aleny Uhříčkové z Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání a postupně se zapojovaly do příprav podkladu a omítky na sokl pod pecí a výsledné vytvarování pece. Dlouho to vypadalo, že pec bude ozdobená především kresbami, které na ni po vyschnutí namalují děti hliněnými barvami. Nakonec však nápad vytvarování šneka s ulitou přinesl úžasný výsledek v podobě pece jako hliněné sochy. Inspirací pro šikovné sochařky se stala živá oblovka obrovská zapůjčená z terária třídy Sluníček, jež se stala na místě miláčkem mnohých dětí i dospělých, kteří ještě tak velkého „šneka“ neviděli.

Štěrkový záhon patří mezi novinky, které nám do školní přírodní zahrady ráda vnáší lektorka ing. Dana Křivánková, například když si od štěrkového záhonu na chvilku „odskočí“ vytyčit vrbovými proutky půdorys budoucího vrbového tunelu ve tvaru ulity nebo spirály. Při zakládání štěrkového záhonu jí byli nápomocni především tatínkové, kteří se svými ratolestmi začistili vyrytý půdorys, pak ho obložili kartonem, následně kompostem a společně s maminkami prokládali rostlinami a cibulkami. Všechny vrstvy bylo nutné řádně prolít vodou. Někteří tatínkové zdvihali udiveně obočí a tiše vyjadřovali i jisté pochybnosti o budoucnosti záhonu. Proto na jaro připravujeme fotografický seriál pod názvem ŠTĚRKOVÝ ZÁHON, který bude každý týden mapovat změny v počtu rozkvetlých rostlin. Příjemnou výhodou štěrkového záhonu je fakt, že při průměrném počasí se záhon nemusí celoročně zalévat, protože štěrkový mulč udrží rostlinám vodu.

Semináře podpořili:

Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí