2019 – 2020

METODA DOBRÉHO STARTU


„Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovni rozvoj aktivizují, u děti s poruchami rozvoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.“ (Swierkoszová, 1998, s.12) V. N.