Skip to main content

Třídní loučení s předškoláky

Děti v Motýlkách se ještě naposledy ve třídě rozloučily s kamarády, kteří po prázdninách nastoupí do první třídy ZŠ. Předškoláci to však neměli jednoduché. Každého z nich čekala dlouhá překážková dráha, která začala vstáváním. Děti se poté musely obléknout, nasnídat, nachystat do aktovky věci do školy a absolvovaly trasu do školy, kde se nakonec musely podepsat. Mladší děti je pozorovaly z větší vzdálenosti a fandily jim. Po překonání těchto překážek čekala předškoláky odměna. Všem předškolákům: Toničce, Karolínce, Žeňovi, Nelince, Filípkovi, Tomáškovi a Honzíkovi přejeme pohodový a šťastný vstup do první třídy!