Skip to main content

Připomínka plateb za prázdninový provoz

By 21. 6. 2024Aktuality

Prázdninový provoz – úhrada zálohy na stravné a úplaty za předškolní vzdělávání (školné)

 

Uhraďte na čísla účtu dané školy nejlépe do 15. 6. 2024.

 

Záloha na stravné: 450 Kč

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné):

MŠ Komenského -318 Kč (celková částka 768 Kč)

MŠ Čapkova – 287 Kč (celková částka 737 Kč)

MŠ Třebětínská – 175 Kč (celková částka 625 Kč)

MŠ Tyršova – 318 Kč úplata

 

Úhrada stravného a úplaty jsou pro rodiče povinné. Neuhrazení může být důvodem pro nepřijetí dítěte k prázdninovému předškolnímu vzdělávání. Přeplatky na stravném za odhlášené prázdninové dny budou vráceny po ukončení provozu mateřské školy na číslo účtu, ze kterého platby proběhly.

 

Platební údaje:

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Poznámka do zprávy pro příjemce: jméno dítěte + kmenová mateřská škola

 

MŠ Komenského – 86-1162280257/0100

MŠ Čapkova – 86-1162230217/0100

MŠ Třebětínská – 86-1162240247/ 0100

MŠ Tyršova – POZOR – dva účty!!!

úplata: 123-6485250207/0100

 stravné: 1360892369/0800