Skip to main content

Po stopách plýtváka potravinového

V rámci projektu Recyklohraní se pravidelně účastníme dílčích úkolů, které jsou vypsány během školního roku. Jako poslední výzvu tohoto roku jsme plnily s dětmi úkoly spojené s tématem „Po stopách plýtváka potravinového“. S dětmi jsme si hodně povídaly o jídle, plýtvání, nakupování a zahradničení. Děti si na obchod i farmu zahrály, vytvořily také přehled zvířat z farmy a všech potravin a užitečných komodit, které nám tato zvířata dávají. Farmu zkoumaly i pomocí interaktivních knih ovládaných Albi tužkou. Děti se také hlavně zaměřily na formy prevence plýtvání, které ztvárnily pomocí obrázků.