Skip to main content

Dopoledne s páťáky

Ve čtvrtek 20.6. si děti užily zábavné dopoledne.  Žáci 5. třídy s paní učitelkou R. Korbářovou přišli na naši školní zahradu a připravili pro děti 8 stanovišť, na kterých děti ténovaly svoji obratnost, přesnost, trpělivost, rychlost, pozornost a naučily se novou pohybovou písničku. Nutno říct, že žáci ze ZŠ uměli děti zaujmout a všichni si připravený program chválili.