Skip to main content

Návštěva našeho zámku

V úterý 18. června jsme navštívili letovický zámek. Děti nakrmily zvířátka, odvážlivci prozkoumali Dračí sluj, ve které byl příjemný chládek a na konci chodby drak. Na nádvoří zámku děti nahlédly do kaple, prošly Vinný sklep a středověkou Hladomornu. V zámeckých prostorách jsme viděli spoustu zrcadel a prošli několika pokoji, kde páni zámku jedli, tančili nebo spali. Děti, při výhledu z oken, pojmenovávaly stavby na náměstí i kolem něj (kostel, klášter, kruhový objezd, hasičská zbrojnice a další). Prohlídka byla pro všechny pěkným zážitkem.