Skip to main content

Diplom – Recyklohraní

Naše mateřská škola se v průběhu roku zapojila do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také umožňuje přímou účast dětí na sběru použitých baterií, mobilů a tonerů.

V celoroční hře, která je zaměřena na environmentální vzdělávání dětí,  jsme se umístili na krásném 19o. místě (celkem je zapojeno 3 901 škol z celé ČR).

Děkujeme všem rodičům za aktivní spolupráci. Velmi si jí vážíme.