Skip to main content

Cvičíme a pohybujeme se

Děti ze Sluníčkové třídy cvičí pravidelně jógu, mají rádi překonávání překážek v přírodním terénu, hry na zahradě a vyzkoušely si cvičení podle míče s obrázky cviků.