Skip to main content

Žabák, který chtěl vládnout

Děti si poslechly příběh z portálu Pohadkozem.cz Žáby, které si přály krále. Předškoláci si pomocí Desineo nakreslili fixem rybník se žabím králem. Postupovali podle čísel. Obrázek si vybarvili.