Skip to main content

Slavnostní pasování předškoláků

V pondělí 27. 5. 2024 se sešli všichni předškoláci, rodiče, sourozenci a paní učitelky na školní přírodní zahradě, aby byli svědky slavnostního pasování předškoláků na školáky. Celá akce proběhla v režii Divadla Sandry Riedlové. Zpočátku čekalo nejen na předškoláky, ale i jejich rodiče několik pohybových úkolů. Po jejich splnění přítomní srdečně přivítali královnu Kateřinu, která se ujala samotného pasování předškoláků v pořadí Berušky, Motýlci, Sluníčka a Koťátka. Pasovaní si převzali hmotné dary a po odchodu královny Kateřiny se rozešli domů i ostatní.