Skip to main content

Předškoláci na návštěvě v ZŠ

Předškoláci z Koťátek navštívili 1. třídu paní učitelky Janků. Děti se přivítaly se svými kamarády, které znaly ze školky a sedly si za nimi do lavic. Prvňáčci pak předvedli svým mladším kamarádům, jak umějí číst a psát a jak pracují s dataprojektorem. Všechny děti si pak společně vyrobily záložky do knih – myšky. 🙂