Skip to main content

Návštěva 1. třídy ZŠ

Pondělí 3. 6. 2024 byl pro naše předškoláky velký den. V plánu měli navštívit 1. třídu místní základní školy. Děti si vyzkoušely, jaké je to sedět ve školních lavicích, podívaly se, co se děje ve vyučování a také se zapojily do některých úkolů. Aby si vyzkoušely i psaní na tabuli, každý se podepsal křídou křestním jménem.