Skip to main content

Sférické kino – Beeney a Burney (moře, plasty, ochrana přírody, hvězdy, pozorování).