Skip to main content

Vrácení přeplatků

By 31. 8. 2023Aktuality

Vážení rodiče,

v závěru měsíce srpna byly na vaše účty odeslány přeplatky za stravné v měsíci červenci (prázdninový provoz v MŠ Komenského) a kulturu (za školní rok 2022/2023).

Během měsíce září budou na vaše účty odeslány přeplatky za stravné (2. pololetí) a úplatu za předškolní vzdělávání – školné (uhrazené v plné výši v červenci a srpnu, kdy se hradila snížená úplata podle délky provozu MŠ a jen za děti, které do MŠ Komenského v červenci docházely).

Připomínám, že děti v posledním roce předškolního vzdělávání před nástupem do 1. třídy a děti s odkladem školní docházky jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny – předškolní vzdělávání je povinné.

V tomto případě si prosím zrušte trvalý příkaz pro platbu úplaty (školného).

Eva Pařilová, ředitelka MŠ