Skip to main content

S dětmi jsme se věnovali tématu RODINA. Děti kreslily svoji rodinu a popisovaly obrázek. Ve spolupráci s rodiči, děti donesly rodinnou fotografii, kterou představily svým kamarádům ve třídě (kdo na fotce je, jak se jmenuje) a poté fotku vystavily na magnetickou tabuli. Děti pracovaly, v rámci Hejného metody, v prostředí Dřívka – postav dům. Trénovali jsme pravolevou orientaci a dvě roviny, (vlevo dole, vpravo uprostřed) na domečku z papírové pásky na koberci. Při pobytu na zahradě hrály děti kolektivní námětové hry „na rodinu“, využily venkovní kuchyňku a „vařily“ z přírodnin.

Ve čtvrtek 11. května jsme ve třídě oslavili svátek všech maminek. S dětmi jsme připravili krátký hudebně – pohybový program a při poslední písni jsme vyzvali ke zpěvu a pohybu i maminky, které se s chutí přidaly. Děti pak, svým maminkám předaly dárečky, které pro ně  vyrobily. Při malém občerstvení si děti, s pomocí maminek, vyrobily papírový parník (spojitost s poslední společnou písní Tři citronky).

Byl to příjemně strávený, společný čas. 🙂