Skip to main content

Edukativně stimulační skupiny

Edukativně stimulační skupina (ESS), která probíhala v úterý v Koťátkové třídě pod vedením paní učitelky Jany Dufkové ze ZŠ a Hany Holasové z MŠ.