Skip to main content

Edukativně stimulační skupinka v ZŠ

Předškoláci, se v závěru poslední hodiny Edukativně stimulačních skupin, podívali s rodiči do základní školy v Letovicích.

Paní učitelka Romana, nás provedla chodbami, děti se proběhly v tělocvičně, ve třídě v lavici plnily pracovní list a křídou se podepsaly na tabuli. Za zvládnutí všech výzev byli předškoláci odměněni. Tomášek a Klaudinka se do školy podívají při zápisu do 1. třídy, v závěrečné skupince nebyli z rodinných a zdravotních důvodů.

Věřím, že jsme společně strávený čas využili ve prospěch dětí.