Skip to main content

S dětmi jsme si povídali o počasí a zkoušeli jsme pokusy.

Děti si vyzkoušely pokus s větrem – pruh tvrdého papíru a pruh krepového papíru zavěšeny venku tak, aby děti mohly pozorovat z okna, zda je bezvětří/větrno apod. Děti si vyzkoušely pokus s vodou – do různě velkých nádob daly drobné předměty (panáčky, zvířátka, korálky) a zalily je vodou (v některých nádobách vodu obarvily barvou), vložily do mrazáku a druhý den pozorovaly, kde se led rozpouští rychleji – pokojová teplota nebo topení, hmatem zkoumaly strukturu a teplotu ledu. Brčkem pak do ledu foukaly chodbičky a pozorovaly barevný tající led.

Děti, na základě příběhu, skládaly papírovou lodičku, kterou pouštěly po vodě na tácu.

Naučily se písničku Sluníčko, básničku Slunce. Děti na základě poslechu nahrávky (A. Vivaldi – Čtvero ročních dob) vyjádřily malbou svoje pocity. Předškoláci využili didaktickou pomůcku Logico a tématem roč. období. Děti ve skupinách třídily obrázky ročních období.

V ranních námětových hrách, kluci stavěly přístřešky z paravanů a dek.

Při pobytu venku, děti odhadovaly, odkud kam fouká vítr, a pozorovaly oblohu. Držely balanc a rozvíjely hrubou motoriku, při chůzi po obrubníku. Děti cvičily s padákem pohybové hry: Dešťová brána, Mráz.

Toto téma bylo pro děti velmi zajímavé. 🙂