Skip to main content

Děti z MŠ Komenského navštívily kostel sv. Prokopa

Děti z MŠ Komenského navštívily kostel sv. Prokopa

První novoroční týden jsme s dětmi zakončili návštěvou chrámu sv. Prokopa.

Pan farář nás uvítal před kostelem, kde se právě pásli jeho dva beránci. Protože zatím nemají rohy, děti si je mohly bez obav pohladit. Po seznámení s beránky jsme se přesunuli do chrámu. V tichosti jsme přišli až k betlému, který je již tradičně umístěn v boční kapli. Děti si betlém prohlédly a s panem farářem si připomněly příběh o narození Ježíška. Potom jsme si společně zazpívali známé koledy – Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny a Pásli ovce valaši.

Nakonec pan farář dětem provoněl kostel kadidlem a rozloučil se s nimi křížkem na čelo.

 

Byla to moc milá návštěva, děkujeme panu faráři za laskavost a vstřícnost.

 

Text a foto: Barbora Brožková