Skip to main content

Zápis do MŠ

Oznámení zápisu do letovických mateřských škol

 

Zápis do mateřských škol Komenského, Čapkova, Třebětínská a Tyršova

se uskuteční dne

 

  1. května 2023 od 8:00 hodin do 15:30 hodin

 

v jednotlivých mateřských školách.

 

 

Zákonní zástupci si k zápisu přinesou:

  • vyplněný tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ve které je dětským lékařem/lékařkou uvedeno vyjádření ke zdravotním stavu a řádnému očkování dítěte (tato povinnost se netýká dítěte s povinným předškolním vzděláváním)
  • doklad o trvalém bydlišti dítěte (potvrzení MěÚ)
  • doklad totožnosti zákonného zástupce
  • originál rodného listu dítěte

 

Tiskopis žádosti o přijetí je ke stažení na webových stránkách jednotlivých MŠ, případně k vyzvednutí v mateřských školách v termínu 24. 4. – 28. 4. 2023.

 

Po předání žádosti a další dokumentace bude zákonnému zástupci přiděleno registrační číslo a informace o dalším postupu přijímacího řízení.

 

S případnými dotazy se lze obrátit na vedení jednotlivých mateřských škol

prostřednictvím těchto emailových kontaktů:

 

MŠ Letovice, Komenského: info@msletovice.cz

MŠ Letovice, Čapkova: info@skolka-letovice.cz

MŠ Letovice, Třebětínská: info@mstrebetin.cz

MŠ Letovice, Tyršova: info@ms-tyrsova.cz