Skip to main content

Plánované akce březen – červen 2023

Plánované akce březen – červen 2023

  1. 3. 2023 v 10:00 hod.– vystoupení dětí z tanečního oddělení p. uč. Moniky Ošlejškové ze ZUŠ Letovice, vstupné 50 Kč (kulturní dům)

________________________________________________________

  1. 4. 2023 v 10:45 hod. – Velikonoční pohádka o zajíčkovi, Divadlo Sandry Riedlové, vstupné 80 Kč/dítě (Sluníčka)
  2. 4. 2023 v 8:45 hod. – Koncert pro děti – Bohemia Classic Quartet,

Vstupné 65 Kč (Berušky).

________________________________________________________

  1. 4. 2023 od 8:00 do 12:00 hod. lektorka Mgr. Andrea Hrušková – zážitkový workshop pro dvě skupiny předškoláků včetně výroby lesního potpourri pro každé dítě.

Hradí MŠ (Koťátka).

________________________________________________________

  1. 5 2023 od 15:30 do 16:30 hod. – lektorka Mgr. Andrea Hrušková – přednáška pro rodiče O léčivé síle přírody. Součástí přednášky jsou praktické ukázky aromaterapie – hradí MŠ.

Maximálně pro 20 osob. Cena 1 500 Kč – hradí MŠ (Motýlci).

________________________________________________________

  1. 5. 2023 – exkurze pro předškoláky na Jezírku, pracovišti Lipky v Soběšicích, výukový program Jak sedlák k žížale přišel

– cena 150 Kč/dítě (Jezírko Soběšice, doprava autobusem – hradí MŠ, čas odjezdu bude upřesněn).

——————————————————————————————–

  1. 6. 2023 v 17:00 hod. na školní přírodní zahradě rozloučení s předškoláky a pasování – děti – předškoláci spolu s rodiči a sourozenci, Divadlo Sandry Riedlové, 60 Kč/dítě (amfiteátr školní přírodní zahrady)