Skip to main content

Děti byly zkontrolovat krmelec u lesa, kam před pár týdny donesly zvířátkům potravu – vše bylo snědeno. 🙂

Děti byly na procházce na Podlesí, kde pozorovaly bagry při práci a obdivovaly nový břeh řeky. V parku čistily korýtka na vodu a tvořily na spadlých stromech. V Potůčkách na cestě u vodojemu, tvořily z listí a všude, kudy jsme šli, děti uklízely přírodu. 🙂

Děti shlédly maňáskovou pohádku O Koblížkovi, kterou si pak samy zahrály v maskách. V rámci Hejného metody jsme pracovali s pohádkovými obrázky O Koblížkovi. Děti tvořily z modelovací hlíny masopustní koláče, hrály pohybovou hru Do kola a pohybem doprovodily písničku Masopust.