Skip to main content

Oznámení o navýšení stravného od 1. 4. 2023

By 22. 2. 2023Aktuality

Vážení rodiče,

Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvková organizace oznamuje navýšení stravného ze současných 40,- Kč pro děti 3 – 6 let na 45,- Kč za 1 den při celodenní docházce a pro děti s odkladem školní docházky (dále OŠD) 7 let ze 42,- Kč na 47,- Kč za 1 den při celodenní docházce. Navýšena bude i platba zálohy stravného z 800 Kč na 900 Kč.

Důvody změny jsou:

1. výrazné navýšení cen surovin od poslední úpravy v roce 2022 (u některých komodit až o 25%)

2. úprava finančních limitů pro nákup potravin dle vyhlášky 107/2005 Sb.

Za stávající cenu stravného nelze plnit všechna výživová doporučení pro stravování dětí.

S navýšením stravného byla seznámena Rada města Letovice.

Usnesení RM 2023-RM-6-32

Rada města Letovice bere na vědomí navýšení cen stravného a záloh v Mateřské škole Letovice, Komenského 671/11 okres Blansko, 679 61 Letovice, příspěvkové organizaci od 1. 4. 2023

Děkujeme za pochopení a prosíme o navýšení zálohové platby ve Vaší bance.

Eva Pařilová, ředitelka MŠ

Jana Přichystalová, vedoucí stravování