Skip to main content

Děti se seznámily s další ctností – PRACOVITOST. Tu rozvíjely směrem výtvarným, pracovním, hudebním, pohybovým apod.

Ve výukovém kruhu se, za pomoci obrázkových encyklopedií, knih a obrázků, které byly dětem průběžně k dispozici, děti dozvěděly, jak žijí zvířátka v zimě. Doskládaly zvířátka a rostliny na podložku Pod zemí, nad zemí. Děti pracovaly, v rámci Hejného metody, v prostředí Dřívka – postav krmítko pro ptáky (dále otázky na popis stavby, barvy, počet dřívek, více – méně – stejně). Společně ve skupinkách, děti tvořily krmítko z vyřezaného kartonu, kreslily ptáčky podle obrázků, přilepily reálná semínka a dozdobily vločkami z papíru. Děti trénovaly stříhání u pracovního listu.

Zpívali jsme u klavíru a hráli jsme hru Na vlka a ovečky.

Rozvíjeli jsme hrubou motoriku při cvičení jógy – polohy a cviky pojmenované po zvířatech, cvičení s balónky a při pobytu venku, děti překonávaly přírodní překážky.

Při pobytu venku se dětem dařilo hledání stop zvířat ve sněhu, předškoláci je správně pojmenovali.

Na závěr tématu jsme se vydali k blízkému krmelci, kam děti donesly jablka a mrkve pro zvířátka a připomněly si ctnost ŠTĚDROST. Radost mají všichni (děti i kozy), když jdeme, kolem zvířecího výběhu. 🙂