Skip to main content

Nabídka vyšetření zraku v MŠ

By 19. 1. 2023Aktuality

Vážení rodiče,

v MŠ Letovice, Komenského se opět uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu „Koukají na nás správně?“. Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.

Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix?

✓ Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.

Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně poškodit.

Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

V rámci protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 a dalšími respiračními onemocněními zaměstnanci zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s., kteří provedou vyšetření, dodržují všechny postupy s cílem minimalizovat možnou infekci.

Vyšetření v naší mateřské škole je prováděno se souhlasem Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje a odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Po vzájemné předchozí telefonické domluvě byl termín vyšetření v MŠ Letovice, Komenského stanoven na 14.2.2023 v 8:30 hod.

V souvislosti s plánovaným vyšetřením následně rodiče, kteří chtějí nechat dítě vyšetřit, podepíšou „formulář pro vyjádření souhlasu“ a v mateřské škole uhradí poplatek 200 Kč za vyšetření. Zdravotnický pracovník vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič společně s výsledky o vyšetření obdrží také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření. Do 10 dnů od data vyšetření, rodiče obdrží na email, který uvedli do „formuláře pro vyjádření souhlasu“ přístupový kód a postup, jak získat výsledky v elektronické podobě.

Formuláře k vyplnění obdrží rodiče před vyšetřením od třídních učitelek.