Skip to main content

My tři králové jdeme k vám

První povánoční týden se u nás ve třídě nesl v tříkrálovém duchu. Děti skládaly a popisovaly velkoformátový obraz měsíce Ledna. V rámci Hejného metody a za pomoci různých materiálů stavěly koruny, začáteční hlásky jmen králů, užívaly si kreslení v pěně na holení a třída byla provoněna vůni kadidla. Děti vyráběly papírové koruny, které si nabarvily podle své fantazie a týden jsme zakončili návštěvou kostela sv. Prokopa, kde nás už před kostele přivítal pan farář s ovečkami. Děti si je pohladily a u betléma jsme si s panem farářem popovídali o narození Ježíška a zazpívali jsme koledy.

Byl to příjemný začátek kalendářního roku. 🙂