Skip to main content

Informace k edukativně – stimulačním skupinám

By 16. 11. 2022Aktuality

Vážení rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním,

v týdnu od 9. 1. 2023 budou v MŠ Komenského zahájeny edukativně-stimulační skupiny (dále jen ESS).

Tato nadstandardní aktivita je určena dětem v posledním roce předškolního vzdělávání před nástupem do 1. třídy. Program je rozvržen do deseti lekcí, ve kterých se u dětí rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou důležité pro zvládnutí tzv. trivia – čtení, psaní a počítání.

Děti budou rozděleny do skupin s maximálně osmi účastníky.

ESS se budou konat v pravidelných týdenních intervalech vždy od 15:30 do 16:30 hod. a povedou je společně paní učitelky z MŠ Komenského a ZŠ Letovice  – 1. stupně.

Rodič se zúčastní lekce společně s dítětem. Bude mít možnost vidět své dítě při práci ve skupině vrstevníků a získá dovednosti k  následné domácí přípravě, která je nedílnou součástí ESS.

Mateřská škola zajistí pracovní sešity, které uhradí rodiče.

Bližší informace a rozdělení do skupin proběhne po přednášce a besedě paní Mgr. Lenky Krúpové, která se koná v pondělí 21. 11. 2022 v 15:00 hod. v Motýlkách.

Těšíme se na vaši účast!