Skip to main content

Přednáška na téma ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST v MŠ

By 1. 11. 2022Aktuality

Vážení rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním,

zveme Vás na přednášku paní Mgr. Lenky Krúpové, speciální pedagožky z Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí na téma ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST, která se uskuteční
v pondělí 21. 11. 2022 v 15:00 hod. ve třídě Motýlci. Po přednášce budete mít prostor na dotazy, případně konzultaci.

Mgr. Lenka Krúpová se ve své praxi zabývá výukovými obtížemi, věnuje se zejména logopedii. Pracuje na elokovaném pracovišti ve Svitavách. Působí též jako lektor programů primární prevence. Vystudovala speciální pedagogiku (logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení) na Masarykově Univerzitě v Brně. Práci s dětmi se věnuje desátým rokem.

Během přednášky se můžete přihlásit do edukativně stimulačních skupin (ESS) – 10 lekcí 1x týdně v odpoledních hodinách od 9. 1. 2022, které jsou určeny předškolákům v doprovodu jednoho rodiče.
ESS vede vždy 1 pedagog z MŠ a 1 pedagog ze ZŠ.

Věříme, že využijete této možnosti a přednášky se zúčastníte.

Těšíme se na Vás!