Skip to main content

Plánované akce na říjen

6.10. 2022, 15: 30 – 17:30 hod. – brigáda pro děti a rodiče (školní zahrada)

7. 10. 2022 v 7:00 odjezd na výukový program do Brna, kde předškoláci navštíví Oboru Holedná – lesopark s volně žijícími divočáky, daňky a muflony a pod vedením lektorů z Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání Brno budou plnit různé úkoly.

Předškoláci budou přítomni v šatně již v 6:45 hod.,

dostanou svačinu a nápoj z MŠ, s sebou potřebují batůžek s pláštěnkou a sportovní oblečení do přírodního terénu.

Návrat do MŠ na oběd.

Cena 150 Kč (bude stržena z částky 500 Kč za pololetí), dopravu hradí MŠ.

24. 10. 2022 v 8:45 – Divadlo Kejkle – Halloween, 60 Kč (ve třídě Berušky)