Skip to main content

Od 7. 10. 2022 začíná v MŠ Komenského Metoda dobrého startu

By 21. 9. 2022Aktuality

Vážení rodiče předškoláků,

od 7. 10. 2022 začínáme pracovat s dětmi s povinným předškolním vzděláváním speciální Metodou dobrého startu.

Bude probíhat ve všech třídách mateřské školy pravidelně 1x týdně, a to vždy v pátek od 9:00 do 10:00 hod.

Metoda dobrého startu je určena pro děti od 5-ti let, tzn. je vhodná pro děti, které mají 1 rok před nástupem do základní školy. Cílem pedagogických pracovníků je usnadnit budoucím prvňáčkům vstup do základní školy pomocí této metody. Pro úspěšný a bezproblémový start v první třídě je důležité kvalitní smyslové vnímání a přiměřeně rozvinuté motorické schopnosti. Má však velmi dobrý vliv i na celkový rozvoj dětí, samozřejmě s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti.

MDS je metodou motoricko – akusticko – optickou. Všechny tři složky na sebe navazují a vytvářejí tak cvičení pohybová, pohybově – sluchová a pohybově – sluchově – zraková. Soubor tvoří jednoduché grafické předlohy, které jsou uspořádány podle stupně obtížnosti. Každý grafický vzor doprovází pečlivě vybraná lidová písnička (některé z písní děti již znají). Rytmus písně je shodný se strukturou daného vzoru. Důležité je, aby děti písničce dobře porozuměly, protože bude doprovázet všechny fáze lekce.

Co MDS u dětí podporuje:

Příprava dětí na školní výuku čtení a psaní

Podporuje rozvoj řeči, zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky, vnímání rytmu.

Je velmi vhodná pro děti s odkladem školní docházky

Jak se s dětmi pracuje:

MDS podporuje učení hrou na základě dětské písničky¨

V první části si o písničce povídáme (rozvoj řeči a myšlení)

Následuje pohybové znázornění písně (vnímání pohybu vlastního těla – rozvoj orientace v prostoru)

V další části se věnuje pohybově-sluchovému cvičení (rozvoj jemné motoriky a rytmu)

V další části příprava psaní a čtení (dokreslování obrázků)

Kterým dětem je MDS určena:

Dětem předškolního věku.

Dětem 1.-2. třídy.

Dětem se speciálními poruchami učení (SPU).

 

Děti budou pro práci potřebovat pracovní sešit, který zajistí mateřská škola a hradí rodiče.

Cena pracovního sešitu je 151 Kč. Tuto částku prosím uhraďte do 8. 10. 2022 svým třídním učitelkám.

Děkujeme!