Skip to main content

V prvních dnech provozu školky, děti poznávaly prostředí a samy sebe vzájemně. Předškoláci pomáhali mladším dětem začlenit se do kolektivu a provázeli je neznámým prostředím školky i zahrady. Postupně jsme probrali pravidla třídy, aby nám bylo spolu dobře, oslavili jsme narozeniny dětí a udržovali jsme pohodovou atmosféru ve třídě, aby jsme se tu všichni cítili příjemně.

S dětmi se do třídy vrátila energie a každodenní nevšední zážitky, těší nás to! 🙂