Skip to main content

Upozornění pro rodiče

By 17. 6. 2022Aktuality

Vážení rodiče,

pokud využíváte logopedii v mateřské škole, upozorňuji, že logopedie se v MŠ uskuteční ve dnech 22. 6 a 23. 6. 2022, poslední týden v červnu logopedie z důvodu čerpání dovolené odpadá.

Dále prosím ty z rodičů, kteří tak ještě neučinili, o odevzdání vyplněných dotazníků do poštovní schránky na přední bráně, děkuji za spolupráci!

Eva Pařilová, ředitelka MŠ