Skip to main content

Projektový den ZACHRAŇ KAMARÁDA

Předškoláci byli, formou hry, zaškoleni do role záchranářů. Vyzkoušeli si záklon hlavy, nepřímou srdeční masáž a práci s automatickým externím defibrilátorem na profesionálních resuscitačních figurínách.