Skip to main content

Mléko, sýry to je zdravé, na mé kosti je to pravé

Děti poznávaly zdravé a nezdravé potraviny, třídily potraviny podle různých kritérií.

Osvojovaly si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí.

Procvičovaly jemnou motoriku a grafomotorické prvky v krupici.

Tvořily velikonoční a jarní dekorace, malovaly čarodějnice.