Skip to main content

Zápis do MŠ je již za týden!

Vážení rodiče,

zápis do MŠ Letovice, Komenského

proběhne již za týden – v pátek 13. 5. 2022 v době od 8:00 do 15:30 hodin.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ) předloží zákonný zástupce:

  • občanský průkaz
  • doklad o trvalém bydlišti dítěte (potvrzení z MěÚ, případně občanský průkaz dítěte)
  • originál rodného listu dítěte
  • vyplněný tiskopis Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Komenského
  • podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je splnění povinnosti pravidelného očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které lékař potvrdí přímo v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

Tiskopis žádosti je ke stažení na webových stránkách MŠ Letovice, Komenského www.msletovice.cz nebo k vyzvednutí v MŠ.

Zápis se koná ve sborovně mateřské školy v 1. patře – vchod Motýlci.

Tato třída bude zájemcům zpřístupněna k nahlédnutí (použijte prosím připravené návleky).

Budeme rádi, když k zápisu přijdete i se svým dítětem, které chcete do MŠ Komenského zapsat, ale nemusíte.

Může se stát, že pro velký zájem budete muset chvíli počkat – v tom případě prosíme o pochopení. Během čekání si můžete prohlédnout Motýlkovou třídu.

Těšíme se na vás!

Eva Pařilová, ředitelka MŠ