Skip to main content

Navýšení stravného

Oznámení o navýšení stravného

Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvková organizace oznamuje navýšení stravného ze současných 36,-Kč pro děti 3 – 6 let na 40,-Kč za 1 den při celodenní docházce a pro děti s odkladem školní docházky (dále OŠD) 7 let z 38,-Kč na 42,-Kč za 1 den při celodenní docházce, a to od 1. 5. 2022.

Důvody změny jsou:

  1. výrazné navýšení cen surovin od poslední úpravy v roce 2019 (u některých komodit až o 20%)
  2. úprava finančních limitů pro nákup potravin dle vyhlášky 107/2005 Sb.

Za stávající cenu stravného nelze plnit všechna výživová doporučení pro stravování dětí.

Žádáme zákonné zástupce o navýšení zálohové platby za stravné od 1. 5. 2022 ze 700,- Kč na 800,- Kč za měsíc.

Děkujeme za pochopení.

Eva Pařilová. ředitelka MŠ