Skip to main content

Ubrousku, prostři se!

Protože je naše školka zařazena do projektu Skutečně zdravá škola, uskutečnili jsme v naší třídě projekt Ubrousek.

Oslavili jsme Gábinčiny narozeniny sladkým ovocem.

Povídali jsme si s dětmi o mouce a o chlebu. Děti se seznámily s moukou – hrubost mouky, barva mouky. Děti byly motivovány pohádkou O slepičce, kterou předškoláci při opakovaném vyprávění doplňovali a obrázky skládali podle dějové posloupnosti. Děti zkoušely mouku drtit na hmoždíři a moc je to bavilo. Zahráli jsme si hru: Je z mouky, není z mouky – děti odhadovaly a rozdělovaly obrázky potravin. Děti výtvarně ztvárnily ubrousek – vystřihovaly z letáků produkty z mouky a lepily je na předtištěný ubrousek. Veršovanou pohádku Kuřátko a obilí předškoláci kreslili a mladší děti tvořily kuřátko. Volně měly děti k dispozici přesýpání pšenice přes různé varianty trychtýře. Zazpívali jsme si písničku Jedna dvě, Honza jde, kterou děti rytmizovaly. Proběhla také ochutnávka různých druhů chleba – dýňový, slunečnicový, žitný a pšeničný – ten chutnal nejvíc. Děti si samy mazaly, při dopolední svačině, chléb vaječnou pomazánkou a snažily se udržet čistotu při práci.

Ven nás lákalo sluníčko a tak děti tvořily v parku i na zahradě.