Skip to main content

Poslední lekce ESS v ZŠ

V pondělí 21. 3. 2022 proběhla 10. lekce ESS.

Děti si prohlédly prostory ZŠ – šatny, jídelnu, třídy, družiny, tělocvičnu. Vyzkoušely si sedět v lavici a plnit úkoly.