Skip to main content

Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky jsou v závěru

Jde o speciální program určený předškolním dětem.

V těchto skupinkách děti, od ledna do března, hravou formou rozvíjely schopnosti a dovednosti důležité pro vstup do 1. třídy základní školy. V naší mateřské škole jsme vytvořili ze všech předškoláků čtyři skupinky, které vedly vždy dvě paní učitelky, z mateřské školy a ze základní školy.

Rodiče se účastnili lekce společně s dětmi a jejich přítomnost byla velmi důležitá. Rodiče získali náměty pro práci s dětmi, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň lekcí byla motivací, radou, inspirací. Rodičům jsme umožnili vidět dítě při spolupráci s ostatními dětmi, při záměrných činnostech, při práci s cizí dospělou osobou. Viděli, jak dítě reaguje, jak se zapojuje. Významná byla i příležitost naučit se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat. Byl to společně strávený čas.

CO JSME ROZVÍJELI:

  • správné držení tužky, uvolnění ruky
  • grafomotoriku, jemnou motoriku
  • řeč, komunikaci, gramatickou správnost
  • zrakové vnímání a sluchové vnímání
  • prostorovou orientaci, orientaci na ploše, pravolevou orientaci
  • početní představy
  • spolupráci dítě-dítě, dítě-dospělý
  • učit se přijmout úkol, plnit ho a dokončit činnost

 

Skupinky vyvrcholily v týdnu od 21. března návštěvou Základní školy v Letovicích. Děti se prošly po škole a prohlédly si školní jídelnu, nahlédly do počítačové učebny, proběhly se v tělocvičně a v první třídě si vyzkoušely, jak se sedí v lavicích. Na závěr lekce, byly děti odměněny osvědčením a podepsaly se na tabuli křídou. Všem se návštěva školy, kterou budou za krátký čas navštěvovat, moc líbila.