Skip to main content

Předškoláci a poslední lekce Edukativně stimulačních skupinek v ZŠ

Od ledna probíhaly v MŠ, každé pondělí, Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti, které vyvrcholily 21. března návštěvou Základní školy v Letovicích. Děti se prošly po škole a prohlédly si školní jídelnu, nahlédly do počítačové učebny, proběhly se v tělocvičně a ve řídě I.C. si vyzkoušely, jak se sedí v lavicích. Na závěr lekce, byly děti odměněny osvědčením a podepsaly se na tabuli křídou. Všem se návštěva školy, kterou budou za krátký čas navštěvovat, moc líbila.