Skip to main content

Z pohádky do pohádky

S dětmi jsme cestovali pohádkami, které jsme vyprávěli, hráli, i kreslili. Předškoláci poznávali rozdíl mezi poezií a prózou, poznávali pohádky podle děje nebo úryvků a rozvíjeli svoji fantazii dokončením příběhu.

V rámci Technických školek, děti tvořily rukavičku – obkreslily svoji ruku na karton nebo balsové prkénko, upevnily materiál do svěráku, vyřezaly lupínkovou pilkou (pod dozorem učitelky) a rukavičku nabarvily barvami. Tvoření bylo motivováno pohádkou Rukavička, kterou děti v maskách dramatizovaly v maskách, stejně jako pohádky klasické. Děti rozvíjely souvislé vyjadřování i při hraní pohádek s maňásky. Děti pracovaly se zmatematizovanými obrázkovými kartami Hejného metody – budování pojmů geometrických tvarů, určování barev, ověřování množství.

Oslavili jsme Marečkovi narozeniny – děti mu popřály a pochutnaly si na sladkém ovoci.

Děti rozvíjely zrakové vnímání a logické myšlení při didaktické hře Logico, trénovaly počet 1 – 10 pomocí barevných drahokamů na předkreslené podložce a rozvíjely vnímání barev pomocí svítícího panelu. Děti, v rámci propojení IT technologií a Třídního vzdělávacího programu, pracovaly s tabletem – pohádkové Medvědí pexeso.

Sluníčko nás vylákalo do zámeckého parku a děti si hrály s tím, co našly. 🙂