Skip to main content

Děti se seznámily s příběhem o Třech králích, naučily se píseň My Tři králové, vytvořily si královské koruny, „putovaly“ do Betléma.  Děti se seznámily s mapou světa, ukázali jsme jim, kde leží Betlém. Různými výtvarnými technikami (malba, kresba, koláž,…) tvořily Tři krále. Předškoláci pracovali s písmeny K, M, B – graficky znázorňovali tato písmena, vymýšleli slova, která začínají daným písmenem,….