Skip to main content

Po Vánocích zpátky ve školce

Děti se potkaly po delší době ve školce, kde si hrály s hračkami, které jim donesl Ježíšek. Oslavili jsme narozeniny Sofinky a Vítka. Pověděli jsme si legendu o Třech králích a zaměřili jsme se na toto téma celý týden. Třídu provonělo kadidlo, o kterém jsme si pověděli, co to je a o dalších darech, které králové nesli Ježíškovi. Děti skládaly na předkreslená písmena barevné kamínky, vršky od PET lahví nebo kostky. Vyrobily si z papíru královskou korunu (rozvoj jemné motoriky, správné držení tužky, práce s nůžkami), kterou nazdobily, s ní si zacvičily a naučily se píseň My tři králové jdeme k vám, kterou s korunou na hlavě pohybem dramatizovaly. Předškoláci, v rámci Hejného metody, programovali včelku Bee – Bot – na kartičky nakreslili jednotlivá zastavení včelky a pak ji naprogramovali cestu např. cesta králů k jesličkám atd. Předškoláci také vypracovali pracovní list Tři králové. Sluníčko nás lákalo ven, a tak jsme se prošli do parku, kde jsme si užili přírodu a pozorovali drobná zvířátka. Na konci týdne děti odzdobily vánoční stromeček ve třídě a tím jsme ukončili vánoční dobu.