Skip to main content

Připravujeme se na adventní čas

Děti se seznámily s významem slova ADVENT, poznávaly adventní tradice. Aktivně se zapojily do tvorby adventního kalendáře, adventního věnce, výzdoby třídy, vchodových dveří,…. Ze šišek a mašličky vytvořily ozdoby na venkovní stromeček, který si při pobytu venku nazdobily.

Děti rozvíjely pohybové dovednosti  v oblasti hrubé  motoriky (pohybové hry a činnosti při pobytu venku) i jemné motoriky (tvořivé výtvarné, grafomotorické, a manipulační aktivity). Tvořily vánoční přání a baňky z balsového dřeva. Společně se domluvily a napsaly dopis Ježíškovi, nazdobily  vánoční stromeček a zpívaly koledy.

Při částečně řízených činnostech pracovaly děti ve dvojicích a různými způsoby předváděly adventní tradice. Při všech činnostech byl kladen důraz na samostatnost dětí a smysluplné vyjadřování.

V pondělí 6. prosince dětem donesl dárky Mikuláš s andělem a čertem.