Skip to main content

Čaj s citrónem parádička, hned je dobrá náladička

Děti si osvojovaly poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, naučily se pečovat o své zdraví a čistotu těla. Rozvíjely schopnosti zaměřené na spolupráci (při výtvarných činnostech, při cvičení ve dvojicích, při skupinových činostech…).

Upevnily si základní hygienické návyky – správné mytí rukou, dodržování osobní hygieny. Zaměřily se na sebeobsluhu a umění domluvit se v případě, že potřebují pomoc.

Děti  shlédly pohádlu na plátně – Jak vařili šípkový čaj (Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky), poté v diskusním kruhu hovořily o pohádce a projevily přání uvařit si šípkový čaj. Na vycházce jsme společně hledali šípky, které jsme natrhali. Uvařili jsme šípkový čaj a všechny děti jej ochutnávaly.

Děti si procvičovaly znalosti o lidském tělě – naučily se pojmenovávat viditelné části těla. Předškoláci rozlišovali, co zdraví prospívá a co mu škodí.

V rámci spolupráce s rodiči děti vyrobily krásné hrníčky na čaj.