Skip to main content

Společně jsme přivítali Advent u rozsvícené svíčky a popovídali jsme si s dětmi, co slovo advent znamená. Děti samy vytvořily, náš adventní věnec, který ozdobily přesně tak, aby se jim líbil.

Venku napadl čerstvý sníh a toho se musí náležitě využít. 🙂 Děti si hrály se sněhem i ve sněhu, sjížděly kopec u školky a dělaly sněhuláky.

V rámci Hejného metody jsme s dětmi nahlédly do prostředí Krokování a Rytmu, kdy pomocí obrázků vytleskávaly slabiky slov a při tom chodily do rytmu – rozvoj rytmizace a koordinace pohybů. Děti pracovaly v prostředí Papírnictví tak, že mladší děti uvolňovaly ruku při kresbě věnce a předškoláci překládaly vždy dva proužky papíru, aby jim vznikla svíce, kterou společnými silami přilepily na nakreslený věnec. Děti toto tvoření tak zaujalo, že po skončení řízené činnosti, si dál vyráběly individuálně.

Naši školku navštívilo maňáskové divadlo, které dětem zahrálo tři pohádky na téma Zdravé tělo. Mezi pohádkami se děti protáhly za doprovodu říkanek. V naší třídě jsme protahovali těla při józe s Lali – děti se snažily předváděný cvik, co nejlépe napodobit.

Děti tvořily zimní obrázek netradiční technikou. Natřely papír inkoustem a zmizíkem nakreslily obrázek na téma zima.

Z Pohádkového kufříku děti vyslechly pohádku Vánoční příběh, který byl doplněn velkými obrázkovými kartami a otázkami k nim tak, abychom rozvíjeli sluchové vnímání malých posluchačů.

A protože se blíží svátek sv. Mikuláše, podívaly se děti na jeden takový příběh z Chaloupky na vršku. Naučily se písničku Černí tanec, předškoláci si vybrali jednu postavu z družiny sv. Mikuláše a vytvořili ji z papíru (obkreslovali, vystřihovali, lepily) a mladší děti tvořily Mikuláše s dlouhými vousy, které stříhaly podle naznačených čar.

Dle hodnocení dětí, jsou společné chvíle ve školce milé a příjemné. 🙂